Styrelsen

Föreningens styrelse väljs vid årsmötet. Styrelsens medlemmar är:
Ordförande Monica Bengtsson, Uppsala
Vice ordförande Ann-Sofie Lasell, Gävle
Sekreterare Robert Delaplane, Nyköping
Kassör Run Pen Sakhong, Uppsala
Bitr. Kassör Christina Behrendtz, Sollentuna

Övriga ledamöter:
Lian Do, Ljusdal
Margareta Eurenius, Uppsala
Per Ehnfors, Örebro
Van Hmung Mang, Uppsala
Lian Sakhong, Uppsala
Karin Wälivaara-Ramstedt, Uppsala

Suppleanter:

Olle Christoffersson, Uppsala
Chan Peng Thang, Hofors

Föreningens adress: Fasanvägen 19, 75653 Uppsala
Telefon: 018-32 05 15
e-post: info@cdrs.se   Föreningens plusgiro: 90 00 45-6
Verksamheten kontrolleras av Svensk insamlingskontroll