Styrelsen

Föreningens styrelse väljs vid årsmötet. Styrelsens medlemmar är:
Ordförande Bosse Temnéus, Tierp
Vice ordförande Ann-Sofie Lasell, Gävle
Sekreterare David Sakhong, Uppsala
Kassör Run Pen Sakhong, Uppsala
Övriga ledamöter:
Anne-Mari Ahl, Uppsala
Robert Delaplane, Nyköping
Suppleanter:

Gunnar Fridborg, Uppsala


Föreningens adress:
c/o Bosse Temnéus, Ullfors Bruk 114, 815 91 Tierp
Föreningens plusgiro: 924354-4