Välkommen

Chinland Development & Research Society,CDRS,
är en politiskt och religiöst obunden ideell förening vars syfte är
att genom aktivt utvecklingssamarbete förbättra livsvillkoren för folket i Chin state, Burma.
Föreningen vill också i Sverige sprida kunskap om Chin state och om Burma i stort.
Föreningen består av enskilda medlemmar. Medlem kan var och en bli som vill främja föreningens syfte och mål. Medlem blir man genom att betala medlemsavgift 250 kr/år till plusgiro: 924354-4.