CDRS (Chinland Development & Research Society) arbetar för demokratisk och social utveckling i Chin State, ett av de absolut fattigaste områdena i Myanmar (f.d. Burma). Den etniska minoriteten Chin har, trots hårt förtryck från militärjuntan och total isolering från omvärlden i mer än 50 år, visat stort mod och engagemang för sina rättigheter.

Förutom Chinfolket finns ytterligare ett stort antal förtryckta etniska minoriteter med eget språk och önskan om självstyre i en federal stat. Sedan valet 2015 har förutsättningarna delvis förbättrats när det gäller demokrati och pressfrihet. Förändringarna är dock inte entydiga – militärens makt är fortfarande stor. Överbefälhavaren och fyra av ministrarna är militärgeneraler med egen agenda. Militära aktioner mot minoritetsfolk pågår fortfarande i flera delstater, däribland mot Rohingyas i Rakhine State, en muslimsk minoritet. Stridigheter pågår även i de östra delarna där flera minoritetsgrupper är till övervägande del kristna. Majoritetsbefolkningen – burmaner – är buddister, och militärjuntans mål var ”ett folk, ett språk, en religion”.

Dock pågår samtal mellan regering och militär och ett stort antal av de etniskt baserade befrielserörelserna. Förhoppningen är att det så småningom skall gå att förbättra grundlagen, samt bygga ett mer jämställt samhälle. En viktig faktor är ett långsiktigt förändringsarbete som pågår lokalt med hjälp av civilsamhällets krafter. Fler och fler ideella organisationer kämpar för att öka den demokratiska medvetenheten och förståelsen för jämlikhet och gemensamt ansvar. Tack vare att inga stridigheter pågår i Chin State, kan CDRS samarbeta med flera ideellt baserade gräsrots­organisationer för att öka möjligheten till en mer positiv demokratisk utveckling.

Hjälp CDRS att sprida kunskapen om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet till Chinfolket, när de nu kämpar med att bygga upp sitt samhälle på demokratisk grund.

Sätt in din gåva på pg 924354-4