46 Framtiden på gatan

BURMA RESER SIG

CDRS (Chinland Development & Research Society) arbetar för demokratisk och social utveckling i Chin state , ett av de absolut fattigaste områdena i Burma. Den etniska minoriteten Chin har, trots hårt förtryck från militärjuntan och total isolering från omvärlden i mer än 50 år, visat stort mod och engagemang. Hjälp CDRS att sprida kunskapen om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet till Chinfolket, när de nu ska börja bygga upp det civila samhället igen.

Sätt in din gåva på pg 924354-4.