Vårt projektområde

Chin State ligger i västra Burma och är av ungefär Värmlands storlek. Området är en svårtillgänglig bergsregion med få och mycket dåliga vägar. Majoriteten av de ca 550 000 invånarna tillhör den etniska minoriteten Chin. (Lika många Chin bor i angränsande delar av Burma/Myanmar, Indien och Bangladesh. Hela det område som bebos av Chinfolket kallas med ett gemensamt namn Chinland.)  

Chin state är den fattigaste och mest eftersatta delen av Burma/Myanmar. Den huvudsakliga näringen är ett primitivt jordbruk och mer än 70% av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. En  majoritet av innevånarna i Chin State (80-85%) är kristna, medan Burma/Myanmar till största delen är ett buddistiskt land. Regimen i Burma/Myanmar har som mål att förverkliga devisen ”ett folk, en religion, en nation”. Chin state, har därför under lång tid isolerats och negligerats av centralregimen och folket har liksom andra etniska minoriteter fått utstå svår förföljelse. Alltsedan den första militärjuntans tillkomst 1962 har området varit stängt för utlänningar. (Endast en nationalpark i södra Chin har kunnat besökas av turister med särskilt tillstånd.) Några styrelsemedlemmar från CDRS var de första västerlänningarna sedan 60-talet som lyckades få specialtillstånd och därför kunde besöka Chin State och huvudstaden Hakha för första gången i oktober 2012. Numera har man lättat något på restriktionerna och en del turister börjar hitta vägen till Hakha, trots att den 20 mil långa bilresan dit från Kalaymyo, närmaste flygplats, tar minst 8 timmar!

Militärjuntan i Burma/Myanmar har ju sedan några år bytt ut uniformerna mot civil klädsel. Landet har öppnat sig mot omvärlden, en viss ekonomisk utveckling sker i de större städerna, yttrandefriheten har ökat, censuren minskat och många politiska fångar släppts. Allmänna val har hållits, men någon utveckling mot reell demokrati sker inte. Folket i Chin State förväntar sig att det kommer att ta mycket lång tid, innan levnadsförhållandena förändras till det bättre i Chin State.

 

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider