Föreningens styrelse väljs vid årsmötet. Styrelsens medlemmar är:
Ordförande – Bosse Temnéus, Tierp
Vice ordförande – Ann-Mari Ahl, Uppsala
Sekreterare – Robert Delaplane, Nyköping
Treasurer – Run Pen Sakhong, Uppsala

Övriga ledamöter:
Anna-Lena Jönsson, Östersund
Malin Ehnfors Prenkert, Örebro
David Sakhong, Uppsala

Suppleanter:
Gunnar Fridborg, Uppsala
Lian Do, Ljusdal

Senior advisors:
Agneta och Ivan Magnusson, Uppsala

Ansv. för hemsidan:
Kham Tual Pau @Kt Pau

Föreningens adress:
Ullfors bruk 114, 81591 Tierp
Telefon: 072 289 47 96
e-post: info@cdrs.se 
Föreningens plusgiro: 924354-4