Styrelse

Föreningens styrelse väljs vid årsmötet. Styrelsens medlemmar är:
Ordförande Monica Bengtsson, Uppsala
Vice ordförande Ann-Mari Ahl, Uppsala
Sekreterare Robert Delaplane, Nyköping
Kassör Run Pen Sakhong, Uppsala
Bitr. Kassör Christina Behrendtz, Sollentuna

Övriga ledamöter:
Lian Do, Ljusdal
Anna-Lena Jönsson, Östersund

Suppleanter:
David Sakhong, Uppsala
Van Hmung Mang, Uppsala

Senior advisors:    Agneta och Ivan Magnusson, Uppsala

Ansv. för hemsidan:  Robert Delaplane
Föreningens adress: Fasanvägen 19, 75653 Uppsala
Telefon: 018-32 05 15
e-post: info@cdrs.se   Föreningens plusgiro: 90 00 45-6
Verksamheten kontrolleras av Svensk insamlingskontroll