Föreningens styrelse väljs vid årsmötet. Styrelsens medlemmar är:
Ordförande Monica Bengtsson, Uppsala
Vice ordförande Ann-Mari Ahl, Uppsala
Sekreterare Robert Delaplane, Nyköping
Kassör Run Pen Sakhong, Uppsala

Övriga ledamöter:
Anna-Lena Jönsson, Östersund
Malin Ehnfors Prenkert, Örebro
Bosse Temnéus, Tierp

Suppleanter:
David Sakhong, Uppsala
Lian Do, Ljusdal

Senior advisors:
Agneta och Ivan Magnusson, Uppsala

Ansv. för hemsidan:
Kham Tual Pau @Kt Pau

Föreningens adress:
Fasanvägen 19, 75653 Uppsala
Telefon: 070 2297982
e-post: info@cdrs.se 
Föreningens plusgiro: 924354-4