Styrelse

Föreningens styrelse väljs vid årsmötet. Styrelsens medlemmar är:
Ordförande Monica Bengtsson, Uppsala
Vice ordförande Ann-Mari Ahl, Uppsala
Sekreterare Robert Delaplane, Nyköping
Kassör Run Pen Sakhong, Uppsala
Övriga ledamöter:
Anna-Lena Jönsson, Östersund

Bosse Temnéus, Tierp

 

Suppleanter:
David Sakhong, Uppsala
Lian Do, Ljusdal

Senior advisors:    Agneta och Ivan Magnusson, Uppsala

Ansv. för hemsidan:  Robert Delaplane
Föreningens adress: Fasanvägen 19, 75653 Uppsala
Telefon: 018-32 05 15
e-post: info@cdrs.se   Föreningens plusgiro: 924354-4