Föreningens adress: Ullfors bruk 114, 81591 Tierp
Telefon: 072 289 47 96
e-post: info@cdrs.se   Föreningens plusgiro: 924354-4