Föreningens adress: Fasanvägen 19, 75653 Uppsala
Telefon: 070 2297982
e-post: info@cdrs.se   Föreningens plusgiro: 924354-4