Den 1 februari 2021 fängslades president Win Myint och statskansler Aung San Suu Kyi och många andra regeringsledamöter av militären i en blodig statskupp. Aung San Suu Kyi’s parti National League for Democracy (NLD) hade vunnit stort i det fria och rättvisa van som skedde i november 2020. Militärgeneralerna, vilkas parti fick mycket få röster, påstod att valet var riggat och utlyste undantagstillstånd. Ett stort antal av de avsatta regeringsmedlemmarna, varav flera flytt utomlands, bildade strax en skuggregering under namnet National Unity Government (NUG).

Statskuppen möttes med omfattande folkliga protester, med stora demonstrationer, civil olydnad och strejker över hela landet. Militären har varje gång svarat med massarresteringar, skarp ammunition mot demonstranter och utegångsförbud. Bland minoritetsfolken uppe i bergsområdena har byar bombats och bränts och/eller kontrolleras av militär. Hundratusentals lever idag som internflyktingar eller har tvingats till exil i Indian eller Thailand.

Det arbete som innan statskuppen utfördes av CDRS systerorganisation Center for Development and Ethnic Studies (CDES) fick plötsligt avbrytas efter militärkuppen. Militärjuntan ser inte med blida ögon på det arbete som utförs genom enträgen utbildning i fredsbyggande, demokrati och mänskliga rättigheter. Dock har CDES nu byggt upp ett kontor i staden Aizawl i Mizoram State i Indien där tusentals exilflyktingar sökt en fristad. När tillfälle ges, trots omfattande restriktioner orsakade av Corona pandemin, har ett utbildningsprojekt åter startas bland Chin i exil. Naturligt nog är många tidigare politiker och civila ledare som skulle fängslas omgående om de vore i Myanmar.