Välkommen

Chinland Development & Research Society – CDRS

är en politiskt och religiöst obunden ideell förening vars syfte är
att genom aktivt utvecklingssamarbete förbättra livsvillkoren för folket i Chin state, Burma/Myanmar.
Föreningen vill också i Sverige sprida kunskap om Chin state och om Burma/Myanmar i stort.
Föreningen består av enskilda medlemmar. Medlem kan var och en bli som vill främja föreningens syfte och mål. Medlem blir man genom att betala medlemsavgift, f n 250.-/år till CDRS plusgiro 924354-4.