Hem

Välkommen

Chinland Development & Research Society,CDRS,

är en politiskt och religiöst obunden ideell förening vars syfte är
att genom aktivt utvecklingssamarbete förbättra livsvillkoren för folket i Chin state, Burma.
Föreningen vill också i Sverige sprida kunskap om Chin state och om Burma i stort.
Föreningen består av enskilda medlemmar. Medlem kan var och en bli som vill främja föreningens syfte och mål. Medlem blir man genom att betala medlemsavgift, f n 200.-/år till CDRS plusgiro 90 00 45 – 6.

90_Konto_Logo_RGB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>